Pravidlá

PRAVIDLÁ

MY LIGA ZAMESTNANCOV PROPOZÍCIA KONANIA TURNAJA

MY LIGA ZAMESTNANCOV

PROPOZÍCIE TURNAJA (4.ročník)

Usporiadateľ: Petit Press a.s Divízia týždenníkov MY
Termín: vo všedných dňoch od 1. 4. 2024 do 30. 11. 2024

Miesto: okresné a krajské futbalové ihriská.

HRÁČI

Za jedno družstvo môže štartovať maximálne 10 hráčov, ktorí budú uvedení na súpiske. Hrať môžu iba zamestnanci a spolupracovníci prihlásenej spoločnosti. Z účasti sú vylúčení aktívni hráči prvej a druhej úrovne slovenských profesionálnych súťaží, z tretej ligy môžu nastúpiť maximálne dvaja hráči. Súpisku hráčov s rokom narodenia a číslami dresov predloží zástupca spoločnosti najneskôr 5 minút pred prvým zápasom každej série stretnutí na turnaji. Družstvo na ihrisku tvorí brankár, päť hráčov v poli a štyria náhradníci. Minimálny počet hráčov v hre pri vylúčení je 1+3.

HRACÍ ČAS

Riadny hrací čas každého zápasu je 2 x 15 min. s päťminútovou polčasovou prestávkou. Prestávky medzi jednotlivými zápasmi trvajú 5 minút. Pokiaľ sa mužstvo včas k zápasu nedostaví, vyhráva súper 3:0 kontumačne.

HRACÍ SYSTÉM

V každom hracom dni sa hrá súbežne v skupinách po štyroch tímoch v systéme každý s každým. Vyhraný zápas v skupine je počítaný za 3 body, remíza 1 bod a prehra 0. Pri rovnosti počtu bodov viacerých družstiev rozhoduje:
 1. výsledok vzájomného zápasu (resp. ich tabuľka),
 2. rozdiel v skóre,
 3. vyšší počet strelených gólov,
 4. los (v prípade súhlasu oboch mužstiev sa môžu kopať penalty).
Do k.o. systému postupujú prvé dva tímy z každej skupiny. Víťazi štvrťfinále, resp. semifinále hrajú zápas o prvé a druhé miesto, porazení semifinalisti sa stretnú o 3. a 4. miesto. Od štvrťfinále, resp. semifinále musí mať každý zápas víťaza. Pokiaľ skončí nerozhodne, ihneď nasledujú penalty (najskôr tri série a následne po jednej sérii).

POSTUPOVÝ SYSTÉM

 1. Oblastné kolá prebehnú na jar a v lete 2024. Víťazné tímy postupujú do krajských kôl.
 2. Krajské kolá a celoštátne finále budú prebiehať počas jesene 2024.

STRIEDANIE HRÁČOV

Počet striedajúcich hráčov je rovnako ako počet striedaní ľubovoľný. Striedanie hráčov je možné pri prerušení aj v priebehu hry, ale iba vo vyznačenej zóne pri lavičke. Porušenie je trestané žltou kartou.

VÝSTROJ HRÁČOV

Každé mužstvo musí mať k dispozícii aspoň jednu sadu dresov. V prípade, že dresy mužstiev budú ľahko zameniteľné, je povinné vymeniť dresy mužstvo uvedené ako domáce. Organizátori poskytnú rozlišovacie prostriedky. Výstroj tvorí dres, trenírky, štulpne a kopačky. Odporúčame použiť holenné chrániče. Brankári sú povinní mať odlišné dresy od hráčov družstiev a rozhodcov!

PRAVIDLÁ

Hrá sa na polovici bežného futbalového ihriska a s futbalovou loptou.
 • Neplatí ustanovenie o postavení mimo hry.
 • Gól môže byť zahraný aj z celého ihriska.
 • Autové vhadzovanie sa hrá ako nepriamy voľný kop z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu.
 • Brankár nesmie vyhodiť loptu tak, že prvýkrát dopadne za deliacu čiaru (ako trest nasleduje nepriamy voľný kop z polovice ihriska)

PRAVIDLO 5 SEKÚND

Je zavedené kvôli plynulosti hry a týka sa: voľných kopov, rohových kopov, rozohrávania hry brankárom. Porušenie limitu 5 sekúnd znamená stratu lopty, hru začína súper. Pokiaľ poruší limit brankár, má súper rohový kop. Pri rozohrávaní kopov musí byť súper aspoň 3 metre od lopty! Porušenie je trestané žltou kartou.

HRA BRANKÁRA

Brankár môže chytať loptu v celom pokutovom území. Rozohrávať loptu do hry môže všetkými spôsobmi, okrem výkopu z ruky! Je zakázané úmyselne hrať „malú domov” brankárovi do ruky. Porušenie je postihnuté trestným kopom!

TRESTY

Žltá karta (ŽK) a červená karta (ČK).

ŽLTÁ KARTA

Znamená vylúčenie hráča z hry na dve minúty. Vylúčený strávi vždy celý trest pri lavici časomiery. Trest sa udeľuje za: zdržiavanie hry, nešportové správanie, nesprávne striedanie, nedodržanie vzdialenosti 3 m pri voľných, kopoch, priestupky podľa pravidiel (fauly a pod.).

ČERVENÁ KARTA

Znamená vylúčenie hráča z hry na 4 minúty! Trest je za urážku rozhodcu, hrubej úmyselnej fauly a pod. Po 4 minútach hrá tím v plnom počte, ale vylúčený hráč sa už nevracia do hry. Pri udelení červenej karty môže vedenie turnaja rozhodnúť o vyradení hráča z ďalších stretnutí.

GDPR

Každý účastník turnaja MY Liga zamestnancov súhlasí s použitím obrazového a zvukového záznamu (fotografie, videá) na účely propagácie MY Liga zamestnancov.

CENY

Prvé tri mužstvá dostanú:

OBLASTNÉ A KRAJSKÉ KOLÁ

 1. miesto každý hráč pamätnú medailu a firma pohár + jednu stranu na vlastnú prezentáciu v príslušných novinách MY.
 2. miesto každý hráč pamätnú medailu a firma pohár + polovicu strany na vlastnú prezentáciu v príslušných novinách MY.
 3. miesto každý hráč pamätnú medailu a firma pohár + štvrtinu strany na vlastnú prezentáciu v príslušných novinách MY.

CELOŠTÁTNE FINÁLE

 1. miesto: každý hráč získava pamätnú medailu a darček, a firma pohár + celostranu na vlastnú prezentáciu v príslušných novinách MY. Celý tím vyhráva trojdňový letecký zájazd na futbalové stretnutie podľa výberu zo španielskej, anglickej, talianskej alebo nemeckej ligy. Zájazd obsahuje letenky, 2 x ubytovanie a vstupenku na vybraný zápas.
 2. miesto: každý hráč získava pamätnú medailu a darček,  firma pohár + polstranu na vlastnú prezentáciu v príslušných novinách MY. Celý tím vyhráva relaxačný pobyt vo Wellness rezort Jánošíkov dvor na 3 dni a 2 noci.
 3. miesto: každý hráč pamätnú medailu a darček, firma pohár + štvrtinu strany na vlastnú prezentáciu v novinách MY. Celý tím vyhráva kačacie hody v Slovenskom Grobe v hodnote 1000 €

HRÁČI

Mužstvo hradí v predstihu štartovné 1000 € + dph. Štartovné má splatnosť 14 dní po zaslaní potvrdenej prihlášky, pri nedodržaní splatnosti má usporiadateľ právo uvoľniť miesto ďalšiemu záujemcovi.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vo všetkých prípadoch, ktoré tu nie sú uvedené, rozhoduje realizačný tím. V prípade zásahu vyššej moci je usporiadateľ oprávnený posunúť konanie zápasu na neskorší termín.

1. 3. 2024